Speakers

Christopher ANTOS
ShanghaiTech University
Yelin CHEN
IRCBC, CAS
Mei DING
IGDB, CAS
Changchun XIAO
Xiamen University
Hongzhou GU
Fudan University
Pengyu HUANG
ShanghaiTech University
iGEM ShanghaiTech2017
ShanghaiTech University
Jin JIANG
University of Texas
Jun-Yi LEU
IMB, Academia Sinica
Jianquan NI
Tsinghua University
Ting NI
Fudan University
Yan SONG
Peking University
Dong WANG
Tsinghua University
Hongyan WANG
Duke-NUS
Lai WEI
Sun Yat-sen University
Ping WEI
Peking University
Hua XIANG
Inst of Microbio, CAS
Yu XUE
Huazhong UST
Li YANG
PICB, CAS
Yang YANG
ShanghaiTech University
Wenqiang YU
Fudan University
Yongchun YU
Fudan University
Suwen ZHAO
ShanghaiTech University
Jingqiu ZHOU
SIBCB, CAS
Min ZHUANG
ShanghaiTech University
Jie YIN
ShanghaiTech University
Ji-Long LIU
ShanghaiTech University
Poster Presenters
Selected Posters